Γιώργος

Παπαδουκάκης

Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω

English

Τομείς Δραστηριότητας

1. Χειρισμός Δικαστικών Υποθέσεων

Έχω χειριστεί αποτελεσματικά πληθώρα υποθέσεων, διαφόρων κατηγοριών και εύρους από απλές δίκες έως πολυσύνθετες αντιδικίες με ιδιαίτερο οικονομικό αντικείμενο. Αναλαμβάνω και χειρίζομαι υποθέσεις που δικάζονται στο Ειρηνοδικείο, στο Πρωτοδικείο, στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο.   

2. Αστικό Δίκαιο

Χειρίζομαι υποθέσεις αστικού δικαίου, ιδίως θέματα σωματείων, θέματα αγοραπωλησιών ακινήτων, ελέγχους τίτλων, θέματα μισθώσεων, απαλλοτριώσεων, θέματα οικογενειακών διαφορών και κληρονομικού δικαίου. 

3. Εμπορικό Δίκαιο

Διαθέτω εμπειρία στη σύνταξη και στη διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών. Αναλαμβάνω σύσταση εταιρειών καθώς την επιμέλεια και σύνταξη όλων των καταστατικών και μη εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών.

4. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Internet

Έχω επιμεληθεί υποθέσεων κατοχύρωσης σημάτων και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το δίκαιο του διαδικτύου και τις εκφάνσεις του, όπως “domain names”, συμβάσεις κατασκευής και συντήρησης λογισμικού, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών. Είμαι νομικός σύμβουλος σε ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και έχω εκπροσωπήσει την εταιρεία ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

5. Ποινικό Δίκαιο

Έχω εκτεταμένη εμπειρία στο Ποινικό δίκαιο καθώς έχω χειριστεί ποικίλες υποθέσεις ποινικών αδικημάτων σε όλα τα στάδια της ανακριτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

Δικηγορικό Γραφείο

Βιθυνίας 2, Ραφήνα 19009

Τηλ. 2294028006, Fax 2294028024

gp@rafinalaw.gr