Γιώργος

Παπαδουκάκης

Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω

English

Το Δικηγορικό Γραφείο

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα από την ίση μεταχείριση ανόμοιων.»
- Felix Frankfurter, Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου ΗΠΑ (1882-1965)

«Σε μια  δημοκρατική  κοινωνία ο  Δικηγόρος έχει να  επιτελέσει το ύψιστο λειτούργημα. Λειτούργημα που συνδέεται με την ανακάλυψη της αλήθειας και με την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου. Και έχει να υλοποιήσει ένα έργο που στοχεύει στην υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Μπροστά στην πραγματικότητα της πολύπλοκης νομοθεσίας, η ισότητα των ανύποπτων πολιτών θα ήταν κενό γράμμα αν δεν υπήρχε η βοήθεια του νομικού συμπαραστάτη, του Δικηγόρου, ο οποίος επιτυγχάνει να εξισώσει τους εκ των πραγμάτων άνισους μεταξύ τους πολίτες, που είναι ακόμη πιο άνισοι και αισθάνονται ανίσχυροι έναντι της ποικιλόμορφης εξουσίας. »
- Ευάγγελος Κρουσταλάκης, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου 1936-2007

Δικηγορικό Γραφείο

Βιθυνίας 2, Ραφήνα 19009

Τηλ. 2294028006, Fax 2294028024

gp@rafinalaw.gr